Polityka prywatności Fun Parku

 

 1. Administratorem danych osobowych jest FUN24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Teatralne 10, zwany dalej Właścicielem.
   
 2. W jakim sposób weszli w posiadanie Państwa danych osobowych?

Dane, które przetwarzamy, zostały nam przez Państwa przekazane podczas procesu rezerwacji telefonicznej, mailowej, poprzez media społecznościowe lub podczas bezpośrednich kontaktów w trakcie wizyty w Fun Parku tj.: w trakcie wypełniania Oświadczenia Uczestnika rozgrywek, w trakcie wypełniania Oświadczenia – Zgody na przesyłanie oferty Fun Parku, otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. podczaj akcji promocyjnych, na targach branżowych, wizytach w szkołach oraz innych placówkach dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Jakie Państwa dane posiadamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane oraz gdzie są przechowywane?


Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych naszych Klientów jest realizacja zobowiązań wynikających ze świadczonych przez Park usług, obsługi zamówień, składanych rezerwacji oraz działalności marketingowej dot. oferty Parku. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Dane osobowe wypełniane na Oświadczeniu przed rozpoczęciem gry w laser tag lub przed wejście do escape room’u (imię nazwisko, data urodzenia oraz podpis), wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług proponowanych przez Park i służą do potwierdzenia tożsamości Uczestników, zawarcia deklaracji chęci wzięcia udziały w wybranej atrakcji oraz weryfikacji Uczestników i ich wieku. Przechowywane są zarówno w wersji papierowej (przez dwa tygodnie, następnie niszczone), jak i elektronicznej (zdjęcie/skan Oświadczenia na zabezpieczonym serwerze).

 

 1. Dane osobowe podawane podczas składania rezerwacji (nazwisko, numer telefonu, adres mailowy – w przypadku imprez zorganizowanych) służą wyłącznie do weryfikacji rezerwacji oraz do kontaktu z Klientem w sprawach dot. złożonej rezerwacji i są usuwane po 14 dniach od zrealizowania rezerwacji. Do czasu usunięcia są przechowywane w usłudze Google Kalendarz od firmy Google LLC. Dane te mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC (w usłudze Google Kalendarz) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 1. Dane osobowe podawane w live chat’cie, wykorzystywane są wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zwrotnego z Klientem i nie będą podlegać archiwizacji.

 

 1. Dane osobowe do celów marketingowych wykorzystane są wyłącznie po zaakceptowaniu dodatkowego Oświadczenia – Zgody na przesyłanie oferty Fun Parku, które dokładnie określa rodzaj danych (poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon, live chat lub Messenger), w jaki sposób będą przetwarzane, a dotyczą wyłącznie oferty usług Fun Parku. Oświadczenia te są przechowywane w wersji papierowej (przez dwa tygodnie, następnie niszczone), jak i elektronicznej (zdjęcie/skan Oświadczenia) na zabezpieczonym serwerze i w usłudze Google Dysk od firmy Google LLC na czas trwania wyrażonej zgody.

 

 1. Dane osobowe do programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych zbierane są w odrębnych Oświadczeniach i/lub po zaakceptowaniu odpowiednich Regulaminów ich dotyczących, a wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług i kontaktem z Klientem.

 

 1. Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat wykorzystywane są wyłącznie do tego celu, a po zrealizowaniu celu są usuwane (poczta e-mailowa) lub niszczone (wersja papierowa).

 

 1. Jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych?

 

Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 1. sprostowanie (poprawienie danych);
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Stosowny wniosek można złożyć na adres: [email protected].

Dane osobowe Klienta Parku podawane są dobrowolnie i w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do nich. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać lub ograniczyć w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres: [email protected].

 

 1. Komu udostępniamy Państwa dane?

Informujemy, że dostęp do Państwa danych mają również podmioty, które świadczą dla Fun Parku usługi gwarantujące poprawne funkcjonowanie Parku. Zaznaczamy tym samym, iż na wspomnianych podmiotach ciąży obowiązek przestrzegania tych samych reguł i zasad związanych z bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych osobowych. Wśród podmiotów świadczących dla nas usługi mogą być:

 1. biura rachunkowe;
 2. dostawcy hostingu;
 3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 4. kancelarie adwokacie;
 5. firmy windykacyjne;
 6. firmy dostarczające oprogramowanie do obsługi Parku;
 7. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze umożliwiające płatność elektroniczną) – także w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 8. podmioty świadczące nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe

 

 1. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie, w sposób wpływający na Państwa prawa?

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych przez FUN24 Sp. z o.o. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Państwa preferencjach (jakie atrakcje Państwa interesują, jakie dni tygodnia, godziny są dla Państwa optymalne, jakie rodzaje pakietów) w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb, aby móc za Państwa zgodą, zaproponować w przyszłości specjalną ofertę ze zniżką na atrakcje w interesującej Państwa konfiguracji.

 

 1. Pliki cookies.

Informujemy, że nasza strona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.funpark.net.pl, korzysta z mechanizmu: tzw. Cookies, czyli zbioru informacji cyfrowych, małych fragmentów tekstu, których serwis internetowy wysyła do przeglądarki i których przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę, co umożliwia nam analizowanie Państwa aktywności podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Cookies pozwalają m.in. na wyświetlenie strony internetowej zgodnie z Państwa preferencjami, jak również tworzenie przez nas statystyk, które pomagają w ulepszeniu naszej witryny. Jeśli Państwa przeglądarka posiada opcję automatycznego zapisu ustawień, nie będzie potrzeby każdorazowo akceptować zgody na pozostawienie ciasteczek. Istnieje również możliwość nie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies na Państwa komputerach, jednak w takim przypadku muszą się Państwo liczyć z ograniczeniami, jeśli chodzi o funkcjonalność strony www.